Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry, PL 510, 00101 Helsinki. Puh. 020 4131

Matkailua maaseudulla ympäri vuoden, ympäri Suomen

 

Etusivu
Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät

Valtakunnallinen maaseutumatkailuyrittäjien ja -yritysten yhdistys perustettiin 1995. Jäsenyrityksiä on tällä hetkellä yli 270, lisäksi kannattajajäseninä on eräitä keskeisiä maaseutumatkailun toimijoita ja kehittäjiä.

Yhdistys toimii yrittäjien yhdyssiteenä, valvoo heidän ammatillisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia etujaan, edistää ja kehittää maaseutumatkailua. Kaikki tämä tapahtuu yrittäjien keskinäisen, muiden yhteisöjen sekä viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön avulla, toimivien maaseutumatkailuyrittäjien johdolla ja toimesta.

Yhteistyö, markkinoinnin, laadukkaiden tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, yrittäjän aseman vahvistaminen ovat Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n tavoitteet. Yritysten tyytyväiset asiakkaat ja kannattava, kehittyvä yritystoiminta ovat parhaat esimerkit työn onnistumisesta.

 


© Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry.

Suunnittelu ja toteutus: Sitefactory Oy & Repovisio